ASOCIACE LETIŠŤ
ČESKÉ REPUBLIKY

oddělovač

Asociace letišť ČR z. s. vítá novelizaci občanského zákoníku provedenou zákonem č. 460/2016 Sb. Podle ní má být najisto postaveno, že tzv. liniové stavby jsou samostatnou věcí, a nejedná se tedy o součást pozemku. To platí i pro stavby a jiná technická zařízení, která s tzv. liniovými stavbami provozně souvisí. Tzv. liniovými stavbami jsou mimo jiné právě také stavby na letištích, například vzletová a přistávací dráha, pojezdová dráha apod.

Aktuální znění § 509 o.z. je k dispozici ZDE.

Vymezení pojmu liniová stavba ve slovníku Terminologické komise ČÚZK je k dispozici ZDE.7.2.2017
oddělovač

ASOCIACE LETIŠŤ

Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
+420 604 834 080
info@alcr.cz