ASOCIACE LETIŠŤ
ČESKÉ REPUBLIKY

oddělovač

Asociace letišť ČR z. s. podporuje pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 291 ze 40. schůze dne 22.6.2016 (tisk 747/3). Asociace letišť ČR z. s. reflektuje, že stávající aplikační praxe Úřadu pro civilní letectví a ministerstva dopravy velmi straní stávajícím provozovatelům letišť, a to ve sporech s vlastníky letišť, letištních staveb a letištních pozemků. Návrh novelizace ustanovení § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví a jeho vazby na ustanovení § 30 odst. 2 zákona o civilním letectví jde proto správným směrem, pokud se sice drží platné právní úpravy, avšak zpřesňuje ji, aby vyloučil její nesprávnou aplikaci. Zpřesněno má být především ustanovení § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví. To dává většinovému vlastníku letiště přednostní právo žádat o udělení licence k provozování letiště. Úřad pro civilní letectví však udělení licence podmiňuje splněním také dalších podmínek, které jsou s největší pravděpodobnostní nezákonné, což vede k mnoha sporům. Novelizace by měla vést k napravení stávající nejednotné a z podstatné části nezákonné aplikační praxe Úřadu pro civilní letectví ve věcech žadatelů o licenci podle § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví.

Shodný návrh je projednáván také jako pozměňovací návrh poslance Sedi (ČSSD).

Náhled pozměňovacího návrhu Sedi (ČSSD), tisk 747/4, návrh B2.1. je k dispozici ZDE.

Informace médií k dané problematice jsou k dispozici ZDE. (Novinky)25.6.2016
oddělovač

ASOCIACE LETIŠŤ

Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
+420 604 834 080
info@alcr.cz